Smålandsidrotten

Smålandsidrotten är ett frivilligt samarbetsorgan för Smålands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna Småland med gemensam styrelse, ledning och kansli. Smålandsidrotten ska inspirera förbund och föreningar till utveckling och ge stöd och service som är efterfrågad och av hög klass.

www.smalandsidrotten.se