Ölands Idrottskrets

Ölands Idrottskrets är en paraplyorganisation för idrottsföreningarna på Öland. För närvarande är 35 idrottsföreningar anslutna. Kretsen är uppdelad med en huvudstyrelse samt sju sektioner.

Syftet och inriktningen för vår verksamhet är att "stödja och uppmuntra" idrotten på Öland samt vara remissinstans till kommunerna på Öland när det gäller idrottsfrågor.

Kontakt: Mattias Petersson 070-240 65 49

www.olandsidrottskrets.se