Ölands Idrottskrets

Ölands Idrottskrets är en paraplyorganisation för idrottsföreningarna på Öland.

Syftet och inriktningen för verksamheten är att "stödja och uppmuntra" idrotten på Öland samt vara remissinstans till kommunerna på Öland när det gäller idrottsfrågor.

www.olandsidrottskrets.se